top of page

CTA - Call to Action (Výzva k akci).

CTA je ve světě marketingu zkratkou slov Call to Action (česky výzva k akci). Často je spojena s tlačítkem (anglicky buttonem), na které má uživatel kliknout a přiblížit se tak požadované konverzi (v ideálním případě ji provést). Může mít řadu podob, například tyto:

  • odeslání poptávky

  • registrace (e-mailing, kurz)

  • přechod na jinou stránku

  • vložení zboží do košíku

  • vytočení telefonního čísla

  • sdílení obsahu

  • stáhnutí (download) nějakého obsahu

bottom of page