top of page

Jak probíhá spolupráce?

1 krok

2 krok

3 krok

Vyžádám si přístupy do účtů, které pak přes email, nebo dohodnutý "call" zhodnotím.  Společně se pak dohodneme na ceně za správu a měsíčním rozpočtu pro reklamní aktivity. V případě výkonnostního marketingu si stanovíme konkrétní KPI a celková očekávání, která máte vůči mně.

Vystavím vám zálohovou fakturu ve výši 50% z dohodnuté sumy. Jakmile obdržím platbu na svůj účet, započnu s prací na účtu. Pokud bych náhodou nedodržel stanovený termín, vrátím vám celou částku. Dosud se mi však nikdy nestalo, že bych termín nesplnil. Po úspěšném dokončení a předání účtu vám zašlu fakturu na zbývajících 50% dohodnuté ceny s 7denní lhůtou splatnosti.

Pro úspěšné nastavení účtu, či implementaci změn, je nezbytné mít k dispozici relevantní data, na základě kterých můžeme provádět analýzy a hodnocení. Faktury pravidelně vystavuji první den v měsíci s sedmidenní splatností. Obvykle počátkem měsíce organizuji s klientem telefonickou konferenci nebo osobní setkání. Během tohoto setkání zhodnotíme aktivity z minulého měsíce a stanovíme strategii, změny a aktualizace pro nadcházející měsíc.

bottom of page