top of page

Cross Selling

Cross Selling (česky křížový nebo také křížný prodej) je marketingová/obchodní taktika, která má za cíl zvýšit obrat firmy vhodným nabízením souvisejícího zboží.

 

S tématem Cross Selling také souvisí pojem Up Selling.

Cross Selling lze realizovat téměř při jakémkoli způsobů prodeje, ať jde o e-shopy (e-commerce), osobní prodej apod.

Uživateli, kterému prodám tiskárnu nabídnu za měsíc tonery, nebo papír. Tomu, kdo koupí plenky nabídnu dětskou výživu apod.

bottom of page