top of page

CRM - Customer Relationship Management)

CRM nebo také Customer Relationship Management znamená řízení vztahů se zákazníky. Jde o podnikatelský přístup, strategie a technologie, které spočívají v tvorbě a udržování dobrých vztahů se zákazníky. Každá firma si totiž chce udržet své zákazníky, k čemuž jim potřebuje rozumět, naslouchat a odhalovat jejich potřeby.

bottom of page