top of page

CPV

CPV slouží jako zkratka pro anglické spojení Cost per Viewer, což v češtině znamená „cena za diváka (cena za zhlédnutí)“. CPV neboli Cost per Viewer je jedním ze způsobů placení za reklamu v médiích, které popisují marketingové teorie.

bottom of page